ข่าวต้นชั่วโมง

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เปิดให้ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน ขออุปกรณ์แขน-ขาเทียมฟรี

372
นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เตรียมจัดสรรรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยในปี 58 วงเงิน 135 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนและไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก กปถ.มาก่อนหรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยงบประมาณที่จัดสรรจะใช้เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้พิการ อาทิไม้เท้า-ไม้ค้ำยัน แขน-ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ รถสามล้อโยกหรืออุปกรณ์อื่นที่คณะอนุกรรมการกำหนด ทั้งนี้หากพบผู้แอบอ้างอาสาดำเนินการขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือแทนหรือพบพฤติกรรมน่าสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 22725937-8 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1584

ภาพจาก www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin