ข่าวต้นชั่วโมง

กสทช.มั่นใจมีอำนาจประมูลคลื่น 900 MHz พร้อมระบุว่า การประมูลคลื่นทำเงินเข้าประเทศกว่า 45,000 ล้านบาท

474
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช.ยืนยันว่ามีสิทธิในการจัดประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ ซึ่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในหมวด 3 แนวทางการจัดทำแผน มาตรา 48 โดยเฉพาะใน (4) แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนำไปจัดสรรหรือการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และใช้เป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขเบื้องต้นในการอนุญาต และการดำเนินกิจการทั้งหมดที่เกี่ยวกับคลื่นความถี่ ทั้งนี้ ทีโอที ควรที่จะยอมรับในข้อกฏหมายดังกล่าวด้วย ซึ่งหากจะให้ศาลตัดสิน กสทช.ก็พร้อมที่จะเข้าชี้แจงต่อศาลเช่นกัน เพราะ กสทช.ก็มีหน้าที่ในการจัดการคลื่นความถี่ และจัดประมูลคลื่นเพื่อนำรายได้ส่งแผ่นดิน หากไม่ประมูลจะเกิดผลเสียหายต่อรัฐ อีกทั้ง เงื่อนไขการใช้คลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ ระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อสิ้นสุดสัมปทานจะต้องคืนคลื่นเพื่อมาจัดสรรใหม่ โดย กสทช.มั่นใจการทำงานจัดประมูลตามอำนาจหน้าที่ของกฏหมายต่อไป

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin