ข่าวต้นชั่วโมง

กระทวงพาณิชย์พร้อมออกมาตรการกำหนดพิมพ์ราคาขายปลีกหน้ากล่องยา ห้ามจำหน่ายเกินราคาหน้ากล่อง

168
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาค่ารักษาพยาบาลแพง โดยมี รมว.สาธารณสุขเป็นประธาน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีข้อสรุปที่ต้องการให้กำหนดราคายาเดียวกันทั่วประเทศ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้กำกับดูแลกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งกำหนดให้ยาเป็นสินค้าควบคุมอยู่แล้วแต่ยังไม่กำหนดมาตรการใดๆ ออกมาแต่หากทางกระทรวงสาธารณสุขส่งหนังสือมาให้พิจารณา กรมฯก็จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ก.ก.ร.) ที่มีรมว.พาณิชย์เป็นประธานในการกำหนดมาตรการดังกล่าวออกมา อย่างไรก็ตามมาตรการที่จะนำมาใช้ไม่ใช่การกำหนดราคา แต่จะเป็นมาตรา 25 (3)ว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไข หลักการ มาตรการ ในการผลิต ซื้อขายจำหน่ายสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออกคือจะกำหนดให้ผู้ผลิตยาพิมพ์ราคาขายปลีกราคายาลงข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือหากจะติดเป็นสติกเกอร์ก็จะต้องติดมาจากต้นทางคือโรงงานที่ผลิตเลยโดยเป็นราคาขายปลีกที่ผู้จำหน่ายปลีกจะต้องขายในราคาตามหน้ากล่องเท่านั้นรวมทั้งสถานพยาบาลเอกชน ที่หากเมื่อสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วยก็จะต้องคิดราคาตามหน้ากล่องเท่านั้น

ภาพจาก http://www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin