ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวง วธ.เตรียมเปลี่ยนผู้รับเหมาสร้างหอศิลป์ พร้อมหารายใหม่เข้ามารับงานแทน

425
รวงวัฒนธรรม (วธ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัย ถนนรัชดา ภายใต้โครงการการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ซึ่งมีการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน 949ล้านบาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 โดยมีระยะการก่อสร้าง 900 วัน แต่ขณะนี้ได้เกิดปัญหาความล่าช้าของการดำเนินงานและไม่เป็นไปตามงวดสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้รับเหมาชะลอการก่อสร้าง โดยให้เหตุผลว่าบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้จ้างคนงานมาก่อสร้างได้เพียงวันละ 20 – 30 คน จากที่เคยจ้างวันละ 300 – 400 คน ดังนั้น วธ.จึงได้ส่งหนังสือยื่นเรื่องขอสงวนสิทธิตามกฎหมายให้บริษัทจ่ายค่าปรับกรณีไม่ส่งมอบงานตามระยะเวลา วันละกว่า 980,000 บาทแล้ว จากปัญหาที่เกิดขึ้นตนได้มอบหมายให้ นายอนันต์ ชูโชติ รองปลัดวธ. เชิญบริษัทผู้รับเหมา และคณะกรรมการดูแลการก่อสร้างมาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้ จะต้องทำหนังสือชี้แจงมายัง วธ. จากนั้นคณะกรรมการฯ จะทำการประเมินผลการก่อสร้าง และทำการยกเลิกสัญญาอย่างเป็นทางการ ก่อนจะทำการประกวดราคาใหม่เพื่อหาบริษัทรายใหม่เข้ามารับเหมาก่อสร้างในส่วนที่ค้างอยู่

ภาพจาก thairath.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin