ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงแรงงาน เปิด “ศูนย์วิจัยเลเบอร์โพลล์” นำข้อมูลผลวิจัยกำหนดนโยบายการบริหารแรงงาน

430
พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวระหว่างเปิดศูนย์วิจัยเลเบอร์โพลล์ (Labour Poll) ว่า การวิจัยของศูนย์ดังกล่าวจะช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยจะนำผลวิจัยที่ได้ไปกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการแรงงาน ถือเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนและปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินงานในระยะแรก คณะทำงานจะต้องไปกำหนดหัวข้อการสำรวจว่าจะสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องใดเพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงในการทำงาน วิเคราะห์ วิจัย ศึกษาและนำไปกำหนดนโยบายของกระทรวงฯ ด้าน นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พบเรื่องที่น่ายินดีเมื่อนำคะแนนไปเทียบกับผลการวิจัยของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก ซึ่งได้ทำการสำรวจ World Happiness Report 2015 แล้วปรากฎผลการสำรวจพบว่า ความสุขของแรงงานไทยอยู่ในอันดับที่ 5 ของประชากรโลก ทั้งนี้อันดับ 1 คือ สวิตเซอร์แลนด์ 7.59 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 รองลงมาเป็นไอซ์แลนด์ 7.56 คะแนน เดนมาร์ค 7.53 คะแนน นอร์เวย์ 7.52 คะแนน และไทย 7.46 คะแนนตามลำดับ สอดคล้องกับผลการสำรวจของกระทรวงแรงงานที่พบว่า ความสุขจากชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานไทยทั่วประเทศ พบว่า โดยรวมแล้วแรงงานไทยมีความสุขค่อนข้างมาก โดยคะแนนจากการสำรวจอยู่ที่ 7.46 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน สำหรับเรื่องที่ทำให้แรงงานไทยมีความสุขมากที่สุดคือ ความเป็นหนึ่งเดียวกันในการแสดงความจงรักภักดีของประชาชนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่ที่ 9.07 คะแนน

ภาพจาก http://www.mol.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin