ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งทำฝนหลวงเติมปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้เพียงพอต่อการเกษตร

227
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ว่า พื้นที่ทางการเกษตรที่เพาะปลูกข้าวของลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน มีอยู่ประมาณ 7 ล้าน 4 แสนไร่ โดยมีการเพาะปลูกข้าวก่อนที่จะประกาศให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าว 3 ล้าน 4 แสนไร่ โดยมีความเสี่ยง 8 แสนไร่ รัฐบาลจึงสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ส่วนที่มีการเพาะปลูกเพิ่มอีกกว่า 5 แสนไร่นั้น จากการสำรวจพื้นที่ปลูกเพิ่มพบว่ามีน้ำสำรองซึ่งสามารถทำการเกษตรได้ สำหรับพื้นที่ที่มีการร้องขอให้ชะลอการเพาะปลูกไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนั้น ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลแล้วโดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพื้นหน้าแล้ง อาทิ ข้าวโพด พืชผัก และพืชตระกูลถั่ว รวมทั้งการทำไร่นาสวนผสม พร้อมให้คำแนะนำกับเกษตรกรว่าต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยที่สุด
สำหรับปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคกลางนั้น ภารกิจหลักขณะนี้ได้เร่งดำเนินการเติมปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทให้ได้มากที่สุด และเร่งทำฝนหลวงที่บริเวณหลังเขื่อนเจ้าพระยา เพราะหากฝนตกลงมาเพียงช่วงระยะหนึ่ง จะสามารถช่วยให้ต้นข้าวฟื้นตัวได้

ภาพจาก www.posttoday.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin