ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย กลุ่มเกษตรกรไทย ป่วยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพิ่มสูงขึ้น 4 เท่า ศาสตราจารย์

266
นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานจำนวนผู้ป่วยจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เวลาเพียง 2 ปีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงกว่า 4 เท่าตัว ทั้งนี้ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในระยะเฉียบพลัน เช่น แสบตา แสบมือ ตาพร่ามัว ปวดศีรษะและกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ ท้องเสีย แน่นหน้าอก หายใจขัด และผลระยะยาว ทำให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น มะเร็ง อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคผิวหนังเรื้อรัง อาจรุนแรงถึงขึ้นเป็นหมัน หรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ ด้านนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปีนี้กรมควบคุมโรคได้จัดทำคำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยแก่เกษตรกร มี 4 วิธี คือ อ่าน-ใส่-ถอด-ทิ้ง คือ อ่านฉลากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชก่อนใช้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ใส่อุปกรณ์เครื่องมือป้องกันอันตรายจากสารเคมีขณะทำงาน ถอดชุดและอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ขณะฉีดพ่น หรือทำงาน แยกซักจากเสื้อผ้าอื่นๆ แล้วรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที และทิ้งผลิตภัณฑ์บรรจุสารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้ถูกต้อง คัดแยกออกจากขยะทั่วไป ให้อยู่ในกลุ่มขยะอันตราย ทิ้งให้ห่างไกลจากแหล่งน้ำ ป้องกันการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

ภาพจาก http://www.manager.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin