ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการยกระดับการควบคุมการบริโภคยาสูบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

469
นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 68 (Sixty-Eight Session of the WHO Regional Committee for South East Asia : RC 68) จัดที่กรุงดิลี สาธารณรัฐติมอร์ เลสเต มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้แทนจากประเทศสมาชิก ทั้งหมด 11 ประเทศร่วมประชุม วาระสำคัญครั้งนี้คือ การยกระดับการควบคุมการบริโภคยาสูบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control : WHO FCTC) ให้เข้มข้นขึ้น เพื่อลดและป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เช่น มะเร็งโดยประชากรวัยผู้ใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราสูบบุหรี่มากถึงร้อยละ 35 มีคนสูบบุหรี่ในบ้าน 250 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปีละ 1.1 ล้านคน สาเหตุหลักมาจากสูบบุหรี่ ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ เมียนมา เนปาล ศรีลังกา ไทย และติมอร์ เลสเต

ภาพจาก http://pr.moph.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin