ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงสาธารณสุข คาดว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตลอดปีอาจพบถึง 70,000 ราย

383
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก คาดว่าตลอดปีอาจพบถึง 70,000 ราย รอบเกือบ 8 เดือนตั้งแต่ มกราคม-18 สิงหาคม 2558 มีผู้ป่วยสะสม 51,500 รายมากกว่าปี 2557 ถึง 2 เท่า มีผู้เสียชีวิต 37 ราย พบผู้ป่วยมากที่สุดใน ภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มเด็กโตอายุ 10-14 ปี สาเหตุร้อยละ 80 เกิดจากถูกยุงลายที่อยู่ในบ้านกัด ที่เหลือเป็นยุงลายที่อยู่ตามสวน ยุงชนิดนี้มักหากินช่วงกลางวันผู้ที่เคยป่วยจากโรคนี้มาแล้วอาจป่วยซ้ำได้อีกกำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รณรงค์ให้ประชาชนทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลายทุก 7 วันทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก โรงพยาบาล เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค และให้โรงพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดการตรวจรักษาโรคไข้เลือดออกเพื่อป้องกันการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุด คือ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเก็บกวาดบ้านให้สะอาด เก็บขยะเศษภาชนะรอบๆ บ้าน ปิดภาชนะเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้สนิทไม่ให้เป็นแหล่งที่ยุงลายจะวางไข่ และฆ่ายุงลายตัวเต็มวัย ซึ่งทำง่ายและได้ผลดี โดยใช้น้ำยาล้างจานผสมกับน้ำเปล่าในอัตรา 1 : 4 ส่วน เช่น น้ำยา 1 แก้วน้ำ ผสมกับน้ำ 4 แก้ว เทใส่ขวดสเปรย์และฉีดพ่นไปที่มียุงบินชุกชุม น้ำยานี้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ภาพจาก www.manager.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin