ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานประมูลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพฯ นำเงินช่วยเหลือประเทศเนปาล

055

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ องค์กรภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย จัดการประมูลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ ตามโครงการ “เช็ดน้ำตา หลั่งน้ำใจ ให้เนปาล” เพื่อระดมทุนนำไปบริจาคและช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล โดยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัตุรัสปาทาน ดูร์บาร์สแควร์ ครั้งเมื่อเสด็จเยือนประเทศเนปาล พ.ศ. 2552 ทั้งสองภาพเริมต้นที่ราคา 300,000 บาท ได้ถูกประมูลไปในราคา 410,000 บาท โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล และนายธนินทร์ เจียวรวนนท์ ประมูลในราคา 490,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีเหรียญพระพิฆเนศ เนื้อนวะโลหะ ของนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัตน์ ราคาเริ่มต้น 500,000 บาท ถูกประมูลไปในราคา 1 ล้านบาท โดย นายสัญญา ไชยพาณิชย์ พร้อมรับภาพเขียนลายเส้นจาก นายเฉลิมชัย เป็นรางวัลพิเศษในฐานะผู้ชนะการประมูล ทั้งนี้ เมื่อสรุปยอดการประมูลและจำหน่ายภาพของศิลปินภายในงานได้จำนวนทั้งสิ้น 4,858,000 บาท โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปบริจาคร่วมกับบัญชีหัวใจไทย ส่งไปเนปาล ของรัฐบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผนดินไหวประเทศเนปาล และใบเสร็จรับเงินในการประมูล สามารถนำไปลดหยอนภาษีได้ในราคาเต็ม

ภาพจาก http://www.manager.co.th/

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin