ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงมหาดไทย กำชับ 15 จังหวัดภาคตะวันออกและภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือจากอุทกภัย

302
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด 15 จังหวัดภาคตะวันออกและภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลา เขต 17 จันทบุรี และเขต 18 ภูเก็ต ซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง โดยตรวจสอบท่อ ทางระบายน้ำในเขตเมืองไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ตรวจสอบเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ำและคันกั้นน้ำ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความแข็งแรง จัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย

ภาพจาก thainews.prd.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin