ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนประชาชนเที่ยวงานสินค้าจีไอสัปดาห์ใหม่ เน้นภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้

252
นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการจัดงาน “ย่านธุรกิจสร้างสรรค์และสินค้าจีไอ” ระหว่างวันที่ 1-27 กันยายน 2558 ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้สานต่อแนวคิดของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยขับเคลื่อนผ่านการจัดงานย่านธุรกิจสร้างสรรค์และสินค้าจีไอภายใต้แนวคิด “ตื่นตาสินค้าจีไอ ตื่นใจอัตลักษณ์ชุมชน” ซึ่งการจัดงานแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 13 กันยายน 2558 ประกอบด้วยผู้ประกอบการจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 27 กันยายน 2558 ได้แก่ผู้ประกอบการจากภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้เป็นวันแรก นอกจากสินค้าคุณภาพดีจากย่านธุรกิจสร้างสรรค์ในแต่ละพื้นที่แล้ว ภายในงานยังมีสินค้าที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการส่งออก สินค้าจากศูนย์เกษตรชุมชน หรือ Farm Outlet ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ และสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SMEs Bank ตลอดจนกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัล และการประกวดภาพถ่ายมุมที่ประทับใจของงาน รวมทั้งการแสดงต่างๆ ที่มีให้ชมภายในงานด้วย

ภาพจาก www2.moc.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin