ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงพาณิชย์ ประเมินส่งออกทั้งปีมีโอกาสติดลบ จากปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจโลก

344
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ที่มี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ว่า ตัวเลขการส่งออกไทยปี 2558 ติดลบแน่นอน เนื่องจากมีปัจจัยกดดันหลายประการ ซึ่งสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้ประเมินภายใต้ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ราคาสินค้าโดยเฉพาะการเกษตร ราคาน้ำมันโลก อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน และภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ (6 ส.ค.58) จะสรุปตัวเลขการส่งออกทั้งปีอีกครั้ง จากเดิมกระทรวงพาณิชย์ คาดการณ์ทั้งปีจะเติบโตได้ร้อยละ 1.2 สำหรับข้อเรียกร้องของภาคเอกชนที่ต้องการให้ฟื้นคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ และขอให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นั้น เบื้องต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยอยู่ในขั้นตอนรอออกประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรี และจัดตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คาดว่า จะสามารถนัดประชุมครั้งแรกภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการส่งออกของเดือนที่เหลือปี 2558 และแผนผลักดันการส่งออกในปี 2559 โดยการทำงานต้องมีการบูรณาการของทุกหน่วยงาน

ภาพจาก www.tnamcot.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin