ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงพาณิชย์” จัดงานแสดงสินค้าแฟชั่น เครื่องหนัง รองรับอาเซียน

417
นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การจัดงานแสดงสินค้าแฟชั่น และเครื่องหนัง 2559 ที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2559 นั้น กรมฯได้ปรับรูปแบบ เปลียนโฉมงานแสดงสินค้าในรูปแบบ 360 องศา ยกระดับงานให้เป็นระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์งานแสดงสินค้าของไทย และเป็นการโชว์ศักยภาพการแสดงสินค้าของไทยยังเป็นระดับหนึ่งในอาเซียนได้ เนื่องจากสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับจากต่างชาติ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการทำตลาดสินค้าแฟชั่น เครื่องหนัง และขยายการส่งออก ทั้งนี้ การปรับรูปแบบงานแสดงสินค้า ยังเป็นส่วนหนึ่งเพื่อตอบโจทย์ให้กับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีอีกด้วย อย่างไรก็ดี การปรับโฉมงานแสดงสินค้าครั้งนี้ จะเป็นเสมือน Fashion gateway สำหรับผู้ประกอบการไทยในการแสดงศักภาพของสินค้าแฟชั่น เครื่องหนังไทยให้กับตลาดโลก สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมแฟชั่น และเครื่องหนัง ได้แก่ สิ่งทอ ปัจจุบันมีมูลค่า 3,433.51 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558

ภาพจาก www.ditp.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin