ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมหามาตรการแก้ปัญหาผักแพงช่วงหน้าแล้ง สั่งค้าภายในจังหวัดสำรวจผลผลิตผักทั่วประเทศ

231
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศทำการสำรวจภาวะการเพาะปลูก และปริมาณผลผลิตผักในแต่ละพื้นที่ว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งมากน้อยแค่ไหน และผลผลิตมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ หรือไม่ รวมทั้งให้สำรวจด้วยว่าพื้นที่ใด เริ่มมีปัญหาการขาดแคลน หลังจากผลกระทบภัยแล้งได้ทำให้ผลผลิตเสียหาย ออกสู่ตลาดน้อย และประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ หากพบว่า ในพื้นที่ใดมีปัญหาก็จะทำการเชื่อมโยงผักจากแหล่งผลิตอื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยจะเน้นกระจายเข้าสู่ตลาดกลางผักและผลไม้ที่มีอยู่กว่า 20 แห่งใน 10 จังหวัด เพื่อให้ประชาชนหาซื้อได้ง่ายขึ้น และช่วยดึงราคาไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้น สำหรับสินค้าอื่นๆ โดยเฉพาะในหมวดเนื้อสัตว์ ยังไม่พบว่ามีราคาปรับตัวสูงขึ้น ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ โดยเฉพาะเนื้อไก่ พบว่า มีราคาถูกสุดในรอบหลายปี

ภาพจาก http://www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin