ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงพาณิชย์วางแผนจัดแหล่งเชื่อมโยงขายผลไม้ผ่านชายแดน 10 จุด รับมือสินค้าล้นตลาด

037
นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ปี 58 ว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำแหล่งเชื่อมโยงการจำหน่ายผลไม้ผ่านชายแดนไทยที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน10 จังหวัดเพื่อระบายผลไม้ประเภท ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้น ซึ่งจะทยอยออกสู่ตลาดหรือออกสู่ตลาดแล้ว ไปกระจายตลาดมาเลเซียเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว มากขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนเม.ย. –ก.ย. 58 โดยเฉพาะในส่วนฤดูที่ผลไม้ออกมากในช่วงเดือนพ.ค.- มิ.ย. นี้ ขณะเดียวกันยังพบว่าห้างโมเดิร์นเทรดมีการรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นโดยห้างฯบิ๊กซี มีแผนรับซื้อผลไม้ในปี 58 ปริมาณ 2,800 ตัน เพิ่มจากปีก่อน 48% และห้างฯโลตัส มีแผนรับซื้อผลไม้ 9,000 ตัน เพิ่มขึ้น 50% พร้อมทั้งได้ทำข้อตกลงซื้อผลไม้ระหว่างตลาดไทกับกลุ่มเกษตรกรอำเภอบ่อไร่ 1,000 ตัน แบ่งเป็นเงาะ 500 ตันและ มังคุด 500 ตัน, ตลาดศรีนคร จ.นครสวรรค์กับสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตร ในการซื้อเงาะ 800 ตัน เป็นต้น

 

 
ภาพจาก http://www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin