ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจัดงานสุดยอดแบรนด์ไทย คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท

377
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดงาน Top Thai Brands ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าการส่งออก การสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้สำหรับการประกอบธุรกิจต่อไป และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมและข้าวไทย โดยเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนชาวไทย และเป็นสินค้าที่สำคัญของไทยด้วย สำหรับสินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานครั้งนี้จะเป็นสินค้าจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่งออก สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าและผลงานทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ และการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร และผู้ประกอบการมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเป็นการสร้างงาน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้มาเข้าเยี่ยมชมงานทั้งเจ้าของกิจการ ประชาชนทั่วไป และผู้ส่งออกไม่น้อยกว่า 50,000 รายมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท

ภาพจาก www.ftimatching.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin