ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงพลังงาน เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประสิทธิภาพของพลังงานนิวเคลียร์ ขั้นพื้นฐาน

229
นายวชิรวิชญ์ บุญสม ผู้อำนวยการกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สำนักปลัด กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้ง เพื่อปฏิบัติภารกิจในการจัดหา พัฒนาและบริหารจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือกอย่างหนึ่ง มีประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลก ได้นำมาผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและความอยู่ดีกินดีของประชาชน อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในต่างประเทศ ทำให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจและไม่ยอมรับการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ จึงทำให้ปัจจุบันภาครัฐยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อน การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ให้เดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้น กระทรวงพลังงาน จึงเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประสิทธิภาพของพลังงานนิวเคลียร์ ขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้พัฒนาทัศนคติที่เกี่ยวข้อง กับพลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และจะได้เกิดเครือข่ายในระดับจังหวัด ซึ่งกระทรวงพลังงานได้วางเป้าหมายไว้รวม 29 จังหวัด

ภาพจาก www.onep.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin