ข่าวต้นชั่วโมง

ทส. เตรียมเสนอครม.ประกาศให้”วาฬบรูด้า-วาฬโอมุระ-ฉลามวาฬ-เต่ามะเฟือง”เป็นสัตว์สงวนของไทย

502
นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ที่มีพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรฯ เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้ขึ้นบัญชีสัตว์สงวน 4 ชนิด คือ วาฬบรูด้า วาฬโอมุระ ฉลามวาฬ และเต่ามะเฟือง เป็นสัตว์สงวนลำดับที่ 16-19 ของประเทศไทยภายใต้กฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เพิ่มเติมแล้ว ส่วนอีก 12 ชนิดให้บรรจุเป็นสัตว์คุ้มครอง คือกลุ่มปลาโรนิน กระเบนแมนต้า กระเบนปีศาจ ราหูน้ำจืด ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ ปลากระเบนแมนต้า ปะการัง ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น ปลากระเบนปีศาจหางหนาม ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง ปลากระเบนปีศาจแคระ และปลากระเบนเจ้าพระยา คาดว่าจะเหลือในลำน้ำสายหลักไม่เกิน 200 ตัว “ถือเป็นครั้งแรกที่จะมีการบรรจุสัตว์ทะเลหายากเข้าบัญชีสัตว์คุ้มครอง เนื่องจากสถานภาพประชากรค่อนข้างหายากมาก ซึ่งการประกาศคุ้มครองครั้งนี้จะช่วยด้านการอนุรักษ์สัตว์เหล่านี้ไม่ให้สูญพันธุ์ และที่สำคัญมีบทลงโทษสำหรับบุคคลที่อาจจะจับหรือล่าสัตว์หรือฆ่าสัตว์ทะเลกลุ่มนี้ จะถูกโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท โดยจะเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาอนุมัติ จากนั้นจะประกาศลงในกฎกระทรวงเพิ่มเติมต่อไป”นายเกษมสันต์ กล่าว.

ภาพจาก www.prachachat.net

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin