ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก

517
นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และนายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมประชุม พิจารณามาตรการดำเนินการพื้นที่ทับซ้อนภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ นายชลธิศ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2509 มติคณะรัฐมนตรี มีมติจำแนกกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและกันพื้นที่ให้กรมประชาสงเคราะห์ในการทำประโยชน์จำนวน 47,000 ไร่ แต่ภายหลังมีการเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงทำให้กรมประชาสงเคราะห์ถุกยุบไป เลยดูเหมือนเรื่องดังกล่าวไม่ชัดเจน แต่กรมพัฒนาสังคมฯชี้แจงว่ายังดูแลอยู่ แต่ติดขัดที่กฏหมายไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถดูแลได้เต็มที่ และช่วงปี 2556-2557 กรมพัฒนาสังคมฯร้องต่อศาลให้มีการดำเนินคดีบางรีสอร์ตที่ขัดต่อเจตนารมณ์ในการเข้าพื้นที่ และศาลมีคำสั่งมาแล้ว ซึ่งจากการหารืออาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยย่อยหรือหน่วยป้องกันเพื่อเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตลอดเวลา หลังจากนั้นกรมพัฒนาสังคมฯจะดูรังวัดแนวเขตที่ใช้ประโยชน์ หากโรงแรมที่พักใดที่ทำการขัดเจตนารมณ์จะดำเนินคดีในโทษฐานบุกรุกต่อไป ส่วนกรณีสถานประกอบการที่มีก่อสร้างผิดวัตถุประสงค์ยืนยันจะดำเนินคดีทุกราย แต่เจตนารมณ์จะให้กรมพัฒนาสังคมฯเป็นผู้พิจารณา กรมป่าไม้พร้อมจะดำเนินคดีกับทุกรายและวันที่ 22 ตุลาคมนี้จะร่วมกันลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง

ภาพจาก news.voicetv.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin