ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงคมนาคม เตรียมปรับหลักเกณฑ์สิทธิใช้บริการรถเมล์ รถไฟฟรี พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

328
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนถึงมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าครองชีพของประชาชนถึงการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งสาธารณะทั้งรถแท็กซี่ และรถโดยสาร บขส. เสนอขอปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร รวมถึงการขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการรถแท็กซี่ท่าอากาศยาน และโครงการรถเมล์ รถไฟฟรี เพื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนใน 1 เรื่อง สำหรับความคืบหน้าขยายเวลาโครงการรถเมล์ รถไฟฟรี ที่จะครบกำหนดสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง เบื้องต้นกระทรวงคมนาคมมีแนวทางการปรับหลักเกณฑ์สำหรับผู้มีสิทธิใช้บริการโครงการรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เช่น ประชาชนผู้มีรายได้น้อย มีรายได้ไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ และนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถใช้บริการฟรี รวมถึงบางกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นให้เก็บค่าโดยสารเพียงร้อยละ 50 เป็นต้น ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะยึดหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. และจะดำเนินการขึ้นทะเบียนกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยมาตรการใหม่นี้จะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ถึงร้อยละ 60 จากงบประมาณที่ดำเนินโครงการไปก่อนหน้านี้

ภาพจาก m.thairath.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin