ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงคมนาคมสั่งทบทวนโครงการท่าเรือปากบารา พร้อมสั่งให้กรมเจ้าท่า ทำแผนใหม่ให้เสร็จใน 11 เดือน

162
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคมเปิดเผยหลังประชุมเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาการคัดค้านต่อต้านโครงการก่อสร้างท่าเรือปากบาราจ.สตูลว่า ได้สั่งให้กรมเจ้าท่ากลับไปทบทวนภาพรวมโครงการก่อสร้างท่าเรือปากบาราจ.สตูล มูลค่า 3 หมื่นล้านบาทใหม่ทั้งหมดหลังที่ผ่านมาพบว่ามีการคัดค้านจากชุมชนจำนวนมากโดยกรมเจ้าท่าจะต้องศึกษาผลดีผลเสียให้ครอบคลุมทุกทั้งประเด็นทางสังคมความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะการใช้ท่าเรือปากบาราเป็นทางออกสู่ทะเลในกรณีที่อนาคตอาจเกิดปัญหาในช่องแคบมะละกา ทั้งนี้เบื้องต้นได้จัดสรรงบกลางปี58 จำนวน 50 ล้านบาทให้สนข.นำไปใช้ในการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์(เอสอีเอ)ให้แล้วเสร็จและนำกลับมาเสนอภาย ใน 11 เดือนหรือภายในเดือน เม.ย.59 โดยแผนใหม่ที่นำกลับมาเสนอจะต้องมีแนวทางการก่อสร้างหลายแนวทางเลือก จากเดิมที่เสนอแนวทางเดียวคือเห็นควรให้มีการก่อสร้าง โดยระหว่างนี้กรมเจ้าท่าจะต้องนำรายละเอียดโครงการเสนอให้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ( สมช.)ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลกระทบด้านความมั่นคงและเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบเชิงสังคมและเศรษฐกิจเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการประเมินเอสอีเอและนำข้อมูลไปใช้ในการศึกษาทบทวนการสำรวจออกแบบรายละเอียดรวมทั้งจะมีการจัดทำการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม(อีเอชไอเอ)โดยใช้งบประมาณปี 59-60 อีก 120 ล้านบาทมาใช้ในการศึกษา

ภาพจาก http://news.mthai.com/

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin