ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงการคลัง เพิ่มวงเงินสินเชื่อใหม่ ลดภาระหนี้ครูใช้เงินบำเหน็จ-บำนาญ ฌาปณกิจสงเคราะห์ครอบครัว

img_e92333b46b45c0bcef7d354905900eca

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงถึงมาตรการของกระทรวงการคลัง ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของธนาคารออมสิน โดยอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่เพิ่มเติมให้กับผู้กู้ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยใช้เงินที่ทายาทจะได้รับในอนาคตเพื่อค้ำประกัน ได้แก่ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัว และหรือเงินบำเหน็จตกทอด เพื่อนำเงินสินเชื่อใหม่มาลดภาระหนี้ หรือปิดบัญชีหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันมีหนี้ครูทั้งสิ้น 4.7 แสนล้านบาท รวมทั้งสิ้น 400,000 ราย รายละไม่เกิน 700,000 บาทต่อรายขึ้นอยู่กับสิทธิเรียกร้องเงินที่จะได้ในอนาคตเมื่อเกษียณ โดยให้กู้สูงสุด 20 ปี ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4 ต่อปีตลอดอายุการกู้ โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวหากแก้ไขจะช่วยบรรเทาปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ 283,000 ราย และสามารถลดภาระหนี้ได้เฉลี่ยรายละ 300,00 – 600,000 บาท ทำให้ลดภาระการผ่อนชำระหนี้เดิมลง 2,000 – 4,000 บาทต่อเดือน หรือบางรายสามารถชำระหนี้ปิดบัญชีได้

ที่มา : nwnt.prd.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.