ข่าวต้นชั่วโมง

กรมเจ้าท่า เตรียมขออนุมัติงบประมาณปี 2559 กว่า 5,000 ล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนาท่าเรือและขุดลอกร่องน้ำ

286
นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ในปีหน้า(2559) กรมเจ้าท่าได้เสนองบประมาณกว่า 5,598 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปี 2558 ที่ได้รับงบประมาณกว่า 4,742 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งแผนงานในปี 2559 ประกอบด้วย แผนงานฟื้นฟูป้องกันและจัดการภัยพิบัติ วงเงินกว่า 163 ล้านบาท จะเป็นงานขุดลอกและป้องกันตลิ่ง แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วงเงินกว่า 174 ล้านบาท จะเป็นการก่อสร้างท่าเรือคลองใหญ่ จังหวัดตราด การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EHIA ท่าเรือสงขลา แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงินกว่า 105 ล้านบาท เป็นงานขุดลอกเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 20 แห่ง แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ วงเงินกว่า 11 ล้านบาท แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ วงเงินกว่า 1,054 ล้านบาท งบศึกษา EHIA ท่าเรือปากบารา งบศึกษาเขื่อนยกระดับ เป็นต้น และแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วงเงินกว่า 4,089 ล้านบาท จะเป็นการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างท่าเรือโดยสารร่องน้ำทำเขื่อนต่างๆ

ภาพจาก www.manager.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin