ข่าวต้นชั่วโมง

กรมอาเซียน จัดนิทรรศการความรู้ ASEAN Community Roadshow ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ

088

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ASEAN Community Roadshow ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับประชาชนได้รับทราบ ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว ส่วนในข่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน จะเริ่มจัดที่จังหวัดนครปฐม ขึ้นระหว่าง 2 – 4 มิถุนายน 2558 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และจะทยอยจัดในพื้นที่จังหวัดระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา สระบุรี ชัยภูมิ สุรินทร์ มหาสารคาม นครพนม พะเยา ลำพูน อุตรดิตถ์ ตรัง นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรีต่อไป

ทั้งนี้ โครงการ ASEAN Community Roadshow เป็นกิจกรรมที่กรมอาเซียน ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2557 โดยนำชุดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไปจัดแสดงในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงของสาธารณชนในวงกว้าง ชุดนิทรรศการประกอบด้วยสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมมากมาย ที่จะทำให้ผู้เยี่ยมชมได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน โดยในปีที่ผ่านมากรมอาเซียน ได้จัดกิจกรรม ASEAN Community Roadshow ไปทั้งหมด 24 ครั้ง ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ

ภาพจาก www.mfa.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin