ข่าวต้นชั่วโมง

กรมศิลปากร ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยผลิตช่างฝีมือ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือเฉพาะ

381
นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ขณะนี้กรมศิลปากรกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านงานประเพณีที่เป็นช่างฝีมือเฉพาะด้าน เช่น ช่างกระจก ช่างรัก เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมากรมศิลปากรได้เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานด้านนี้โดยตรง แต่ปรากฏว่าผู้ที่มาสมัครไม่ผ่านการคัดเลือกเลย เนื่องจากมีคุณสมบัติและฝีมือไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แม้แต่ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนช่างฝีมือเฉพาะโดยตรงก็ตาม สะท้อนให้เห็นว่าเวลานี้มหาวิทยาลัยศิลปากรคงไม่ได้เน้นผลิตบัณฑิตด้านช่างฝีมือ แต่เน้นด้านงานร่วมสมัยมากกว่า ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ากรมศิลปากรไม่ต้องการบุคลากรด้านงานร่วมสมัย เพียงแต่เห็นว่าไม่ได้ขาดแคลนและมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ยังมีการผลิตอยู่ต่อเนื่อง สำหรับแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นในระยะสั้น คือ การเร่งประชาสัมพันธ์ให้คนที่มีฝีมือและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของกรมศิลปากรมาสมัครเข้าทำงาน ส่วนในระยะยาวกำลังวางแผนที่จะหารือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้ช่วยผลิตบัณฑิตด้านงานช่างฝีมือเฉพาะแต่ละด้านโดยตรงป้อนให้กรมศิลปากร

ภาพจาก http://www.manager.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin