ข่าวต้นชั่วโมง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนประชาชนระวังอันตรายจากหมึกสักลาย

220
นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายได้ศึกษาคุณภาพทางเคมีและทางจุลชีววิทยาของหมึกสำหรับสักลายที่จำหน่ายในประเทศไทย โดยสุ่มเก็บตัวอย่างหมึกสำหรับสักลาย 52 ตัวอย่าง นำมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพบสารหนูเกินมาตรฐานกำหนด 4 ตัวอย่าง ปริมาณสูงสุดที่ตรวจพบ 14.64 ไมโครกรัมต่อกรัม แคดเมี่ยม 4 ตัวอย่าง ปริมาณสูงสุดที่ตรวจพบ 7.89 ไมโครกรัมต่อกรัม ตะกั่ว 2 ตัวอย่างแต่ไม่เกินมาตรฐานกำหนด โดยตรวจพบในปริมาณที่น้อยกว่า 5 ไมโครกรัมต่อกรัม ส่วนปรอทและสีห้ามใช้ตรวจไม่พบทุกตัวอย่าง ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้สารหนู ปรอท และตะกั่วปนเปื้อนได้ไม่เกิน 5, 1 และ 20 ไมโครกรัมต่อกรัมตามลำดับ และประเทศไทยกำหนดให้แคดเมียมไม่เกิน 3 ไมโครกรัมต่อกรัม และเพื่อความปลอดภัยขจองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสักลาย ควรตระหนักและระมัดระวังในการใช้และไม่สักลายในบริเวณผิวที่บอบบางหรือมีการอักเสบ เป็นแผล การใช้น้ำเกลือเจือจางหมึกและการล้างอุปกรณ์ สำหรับสักลาย เช่น เข็มสักลาย ควรใช้น้ำปราศจากเชื้อเท่านั้นและใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน เลือกหมึกสักลายจากแหล่งผลิตและผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ใช้บริการจากผู้สักลายที่รักษาสุขลักษณะ ถ้ามีประวัติแพ้สารใดมาก่อนควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนเลือกใช้หมึกสักลาย ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการควรล้างมือให้สะอาดและใส่ถุงมือ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบทั่วกัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร.02 591 1707

ภาพจาก www.thaihealth.or.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin