ข่าวต้นชั่วโมง

กรมราชทัณฑ์ เตรียมเสนอ ครม.ทำซีเคียวริไทเซชั่น ย้ายเรือนจำ 17 แห่ง แก้ปัญหานักโทษล้นเรือนจำ

386
นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) เปิดเผยว่า ธพส.ได้รับความเห็นชอบจากกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ศึกษาเพิ่มเติม เรื่องการทำแผนระดมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องด้วยการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ซีเคียวริไทเซชั่น) เพื่อระดมเงิน 17,000 -20,000 ล้านบาท นำมาสร้างเรือนจำใหม่ 17 แห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะเรือนจำใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) และภาคใต้ เช่น ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชุมพร เพื่อแก้ปัญหานักโทษล้นเรือนจำ ประกอบกับเรือนจำที่อยู่เดิมในบางจังหวัดได้กลายเป็นแหล่งชุมชน สมควรที่จะย้ายออกมาและเลือกพื้นที่ที่กว้างขวางได้เพิ่มขึ้นจากเดิมได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้รายงานให้กระทรวงการคลังก็เห็นชอบในหลักการแล้วเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปขั้นตอนการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคเช่นเรื่องผังเมือง แผนก่อสร้างทั้งหมด เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี ( ครม. ) พิจารณาได้ภายใน 6-8 เดือนหลังจากนี้ อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น ธพส. จะทำหน้าที่ในการทำซีเคียวริไทเซชั่น ออกตราสารเพื่อระดมทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไปผ่านบริษัทนิติบุคคลเฉพาะกิจ (เอสพีวี) วงเงิน 17,000 -20,000 ล้านบาท อายุ 20 ปี เพื่อนำมาก่อสร้างเรือนจำเฉลี่ยงบก่อสร้างแห่งละ 1,000 ล้านบาท โดยใช้ค่าเช่าที่ต้องตั้งงบประมาณจ่ายทุกปีเป็นหลักประกัน โดย ธพส. จะมีรายได้จากค่าธรรมเนียม 1 – 2 % ของวงเงินที่ระดมทุน

ภาพจาก www.dad.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin