ข่าวต้นชั่วโมง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมมือกับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม ในการพัฒนาฝีมือแรงงานการติดตั้งผนังและฝ้าเพดาน

470
ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) และบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ได้มีการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะฝีมือสูงขึ้นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการจัดฝึกอบรมใน “หลักสูตรสาขาการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบตามมาตรฐานสากล” ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (สพภ.) และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) 5 แห่ง ได้แก่ สพภ. 3 ชลบุรี ศพจ.ภูเก็ต ศพจ.นครศรีธรรมราชศพจ.เชียงใหม่ และศพร. กรุงเทพมหานคร มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 315 คน โดยจะมี 100 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมกับศพร.กรุงเทพมหานคร จะได้รับมอบวุฒิบัตรภายในงาน ซึ่งการฝึกอบรมเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ชนิดและขนาดโครงคร่าวเหล็กสำหรับงานผนังและฝ้าเพดานยิปซัม มาตรฐานสากลการฉาบรอยต่อ ปฏิบัติงานติดตั้งผนังยิปซัมและฝ้าเพดานตามมาตรฐานสากล ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง และจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน“การติดตั้งระบบผนังยิปซัมกันเสียงสำหรับห้องโฮมเธียเตอร์” เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการเห็นถึงศักยภาพของแรงงานในสาขานี้ และยังกระตุ้นให้แรงงานมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ภาพจาก http://www.dsd.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin