ข่าวต้นชั่วโมง

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย จัดตั้งศูนย์พิเศษฯดูแลสมุนไพร คอยให้บริการความรู้และขยายที่เพาะปลูก

423
นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ขณะนี้กรมกำลังดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานใหม่รองรับการพัฒนาสมุนไพรในประเทศ โดยตั้งเป็นศูนย์การจัดการโครงการพิเศษ เพื่อประสานกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร ตั้งแต่การหาแหล่งที่เหมาะสม ให้ความรู้การปลูกที่ถูกต้อง กระบวนการเก็บรักษาให้ได้สมุนไพรที่อุดมด้วยสารสำคัญที่ให้สรรพคุณทางยาครบถ้วน แก้ปัญหาสมุนไพรด้อยคุณภาพ จนต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ขณะนี้กรมขยายพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรอินทรีย์ ปลอดสารพิเศษในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าจะปลูกให้ได้ 3,000 ไร่ต่อปี เบื้องต้นจะใช้พื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่รกร้าง ที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และป่าพื้นที่เขื่อนที่ยังอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกพืชสมุนไพรที่โตในป่าใหญ่ และอาจจะขอใช้พื้นที่ทหารช่วยขยายพันธุ์สมุนไพรหายาก ซึ่งต้องหารือกันโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ ตอนนี้ถ้าไทยหันมาปลูกพืชสมุนไพรมากขึ้น จะสร้างเศรษฐกิจของชาติอย่างมหาศาล เพราะสมุนไพรส่วนใหญ่มีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30 บาทขึ้นไป และยังเป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งตลาดในและต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสในการผลิตของไทย ต้องจัดการเรื่องการปลูก แต่ถ้าปล่อยให้ปลูกตามใจชอบ คนจะเลือกปลูกสมุนไพรที่เป็นที่นิยมทำให้ไม่สมดุล

ภาพจาก http://www.manager.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin