ข่าวต้นชั่วโมง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่งทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนหลักและอ่างเก็บน้ำ ก่อนสิ้นฤดูฝน

483
นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยผลการนำเครื่องบินฝนหลวงขึ้นบินสำรวจสถานการณ์น้ำต้นทุน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก พบว่า ทั้ง 4 เขื่อน มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำทุกวัน แต่ถือว่ายังไม่มาก โดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำที่ใช้ได้ประมาณ 158 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17 เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีน้ำที่ใช้ได้ 232 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 26 เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 21 และเขื่อนภูมิพลประมาณน้ำเหลือเพียงร้อยละ 8 หรือประมาณ 782.78 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนเขื่อนขนาดเล็ก เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนแควน้อยมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 5-10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนเขื่อนขนาดใหญ่ อาทิ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำวันละประมาณ 20-40 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าหลังสิ้นสุดฤดูฝนปีนี้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนโดยรวมทั้งประเทศ จะต่ำกว่าทุกปีที่ผ่านมา จึงแนะนำให้เกษตรกรงดทำนาปรัง พร้อมชะลอการปลูกพืชใช้น้ำมาก หรือจำกัดพื้นที่ปลูกพืชหลังนาปี เนื่องจากน้ำต้นทุนน้ำมีปริมาณจำกัด อาจเกิดปัญหาแย่งชิงน้ำ

ภาพจาก www.naewna.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin