ข่าวต้นชั่วโมง

กรมทรัพยากรน้ำเร่งดำเนินการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติสำหรับการอุปโภค-บริโภค

324
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติวันนี้ (22 ก.ค.58) ได้เตรียมนำเสนอความคืบหน้าของยุทธศาสตร์น้ำที่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมประหยัดน้ำ ส่วนการขุดลอก และจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งนั้น ในปี 2558 ได้จัดหาแหล่งน้ำไปแล้ว 425 โครงการ จากทั้งหมด 695 โครงการ หากแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 196 ล้านลูกบาศ์กเมตร พร้อมทั้งยังลงพื้นที่สำรวจหาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่ดจัดทำแหล่งน้ำขนาดใหญ่ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ เบื้องต้นได้เริ่มศึกษาความเหมาะสมของการจัดทำเป็นแหล่งรับน้ำทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งว่าได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งเปิดให้เกษตรกรที่ประสบภัยแล้งได้ลงทะเบียนขอรับการจ้างงานนั้น ขณะนี้ได้เชิญผู้รับจ้างมาหารือ และมีเกษตรกรได้เริ่มทำงานแล้ว

ภาพจาก thainews.prd.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin