ข่าวต้นชั่วโมง

กรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ด้วยตัวเราเอง

218
นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกเป็นโรคอันตรายที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขในพื้นที่ประเทศเขตร้อนเนื่องจากมียุงพาหะนำโรค สำหรับการระบาดของโรค เป็นช่วงฤดูฝนสำหรับผู้ที่มีอาการไข้สูงร่วมกับอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หน้าแดง มีจุดเลือดบริเวณผิวหนัง กดเจ็บชายโครงขวา มักไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ให้สงสัยเป็นไข้เลือดออกและรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวอีกว่า เป้าหมายพื้นที่ในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนั้น จะเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล สถานีอนามัย โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก วัด มัสยิด โบสถ์ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนมีพฤติกรรมการกำจัดลูกน้ำในทันทีหากพบเห็น และจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ

ภาพจาก health.kapook.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin