ข่าวต้นชั่วโมง

กรมควบคุมโรคเตรียม 3 มาตรการป้องกันผู้แสวงบุญฮัจย์ติดเชื้อโรคเมอร์ส

285
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลพิธีฮัจย์/อุมเราะห์ ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป มีผู้แสวงบุญลงทะเบียนเดินทางประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 10,400 คน กรมควบคุมโรคได้เตรียมมาตรการดูแลผู้แสวงบุญ 3 ขั้นตอน ป้องกันการติดโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) คือ 1.ก่อนเดินทาง จะมีการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และไข้กาฬหลังแอ่น พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรค 2.ขณะประกอบพิธี ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย จะตั้งโรงพยาบาลขนาด 20 เตียง มีทีมแพทย์และพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขดูแล มีระบบการคัดกรองและส่งต่อ หากพบผู้สงสัยโรคเมอร์ส และ 3.เมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทย จะมีระบบคัดกรองที่สนามบิน และติดตามอาการจนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค เป็นเวลา 14 วัน โดยมิสเตอร์ฮัจย์ ใน 54 จังหวัดทั่วประเทศ
ทั้งนี้ได้กำชับให้แต่ละจังหวัดจัดทำแผนซักซ้อมให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 นี้ ก่อนเริ่มเดินทางไปประกอบพิธีอัจย์ พร้อมกันนี้ กรมควบคุมโรคกำลังดำเนินการขออนุมัติการชดเชยการขาดรายได้วันละ 500 บาท สำหรับผู้ที่ต้องกักควบคุมโรค กรณีสงสัยมีการติดเชื้อเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการกักโรคมากขึ้นด้วย

ภาพจาก www.munjeed.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin