ข่าวต้นชั่วโมง

กรมควบคุมโรคพร้อมรับมือไวรัสเมอร์สเต็มที่ แม้ยังไม่พบการระบาดในไทย

107

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เตือนผู้เดินทางไป-มาประเทศที่เกิดโรคเมอร์ส ปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยระบุว่า การเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคสัปดาห์ที่ผ่านมา พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS : เมอร์ส) เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ ที่พบรายงานผู้ป่วยถึง 41 ราย เสียชีวิต 4 ราย, ซาอุดิอาระเบีย พบในโรงพยาบาล 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย ในเมืองที่ใกล้กับเมืองเมกกะ เป็นเมืองสำคัญในการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเลาะห์ ส่วนในไทยยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อดังกล่าว ซึ่งไทยมีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ แรงงาน ผู้ไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเลาะห์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย และผู้เดินทางไปในแถบตะวันออกกลาง, เกาหลีใต้ หรือประเทศอื่นๆ ที่เกิดโรค ดังนั้นคาดว่าแนวโน้มโรคเมอร์สจะยังคงมีการระบาดในต่างประเทศต่อเนื่อง กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ ดังนี้ ก่อนเดินทาง : ให้เตรียมร่างกายให้พร้อม หากมีโรคประจำตัว ควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ถ้าไปแล้วเจ็บป่วยรีบไปพบแพทย์ในประเทศนั้นๆ ส่วนระหว่างเดินทาง : หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและผู้ที่มีอาการไอหรือจาม ไม่เข้าไปในพื้นที่แออัด หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอูฐหรือดื่มนมอูฐ ที่สำคัญล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล และหลังการเดินทาง : ในช่วง 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด ให้ใส่หน้ากากป้องกันโรค รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ขณะนี้ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ สอบถามโทรสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

 

ภาพจาก http://thainews.prd.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin