ข่าวต้นชั่วโมง

กรมควบคุมโรคขอ ปชช.ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ สธ.ปิดล้อม สกัดกำจัดยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก

420
นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า ขณะนี้การระบาดของโรคไข้เลือดออกยังคงมีอย่างต่อเนื่องทุกภูมิภาค จากข้อมูลระบบเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่1 ม.ค. – 30 ส.ค. 2558 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ 59,432 ราย เสียชีวิต 45 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คืออายุ 15-24 ปี ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นในกลุ่มนักเรียน 45.8% ซึ่งจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของปีนี้เพียงแค่ 8 เดือน พบผู้ป่วยและเสียชีวิตมากกว่าปี 2557 ตลอดทั้งปี คือ 40,278 ราย เสียชีวิต 41 ราย ด้านสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลง ภาคีเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประเมินความหนาแน่นของลูกน้ำยุงลาย รวมทีมเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เข้าสืบสวนโรคสอบสวนโรคและควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว รวมถึงการติดตามกำกับของงานในวอร์รูมทุกสัปดาห์ เพื่อเร่งรัดแก้ปัญหาให้ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ประชาชนทุกท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกยุงกัดให้มากที่สุดโดยเฉพาะยุงลายซึ่งกัดในเวลากลางวันเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อยุงลายกัดกินเลือดแล้ว มักจะไปเกาะพักตามมุมอับชื้นในบ้าน เช่นห้องน้ำ มุมห้องนอนที่มีเสื้อผ้าใส่แล้วแขวนอยู่ เป็นต้น หากจะกำจัดยุงลายตัวแก่ต้องฉีดสเปรย์ หรือใช้ไม้ไฟฟ้ช็อตยุงให้ถูกที่ รวมถึงต้องป้องกันตนเองและคนในครอบครัวโดยการไม่ให้ยุงเกิด

ภาพจาก manager.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin