ข่าวต้นชั่วโมง

กรมการขนส่งทางบก เตือนการติดตั้งโครงเหล็กตะแกรงบนหลังคารถยนต์ ผิดกฎหมาย

332
นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเจ้าของรถปิคอัพบางรายนิยมนำรถไปติดตั้งโครงเหล็กตะแกรงบนหลังคารถยนต์ อุปกรณ์เสริมตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งหากเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดยื่นออกมาภายนอกตัวรถที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่เข้าข่ายแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ และไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด แต่ต้องไม่เป็นการติดตั้งโครงเหล็กตะแกรงบนหลังคารถยนต์ เพื่อใช้บรรทุกสิ่งของให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากการติดตั้งในลักษณะดังกล่าวมีจุดยึดเชื่อมต่อกับโครงเหล็กเสริมกระบะข้างรถเพียงด้านเดียวที่เป็นจุดรองรับน้ำหนักบรรทุก ส่วนตะแกรงที่ยื่นไปบริเวณด้านบนหลังคาห้องผู้โดยสารจะไม่มีจุดยึดเชื่อมต่อ ทำให้ไม่มีจุดรองรับน้ำหนักบรรทุก ทำให้ไม่สามารถรองรับน้ำหนักสิ่งของได้เต็มอัตราบรรทุกในทุกสภาพการใช้งาน โดยเฉพาะหากนำไปใช้บรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตราย และเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

ภาพจาก contentcenter.prd.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin