ข่าวต้นชั่วโมง

กรมการขนส่งทางบก เตรียมนำข้อมูลจากผลสำรวจมาประกอบการพิจารณาปรับขึ้นราคาแท็กซี่รอบที่ 2 อีก 5%

504
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯได้จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใช้ของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ใหม่ เพื่อนำข้อมูลจากผลสำรวจมาประกอบการพิจารณาปรับขึ้นราคาแท็กซี่รอบที่ 2 อีก 5% ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้บริการ 71% สูงกว่าเงื่อนไขขั้นต่ำที่ระบุให้ขึ้นค่าโดยสารที่ 70% และหลังจากนี้กรมฯจะนำผลสำรวจไปวิเคราะห์รายละเอียด เพื่อจัดทำเป็นรายงานผลการสำรวจอย่างเป็นทางการ ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณา ทั้งนี้ผลการสำรวจมาจากการส่งนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจจากประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงสำรวจผู้ใช้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศสุวรรณภูมิพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ 71% พึงพอใจ แต่ถึงแม้แท็กซี่จะสอบผ่าน กระทรวงคมนาคมจะยังไม่อนุมัติให้แท็กซี่มีการปรับขึ้นราคารอบ 2 ในอัตรา 5% ทันที แต่จะพิจารณารอบเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ภาพจาก thairath.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin