ข่าวต้นชั่วโมง

กบข. จัดโครงการให้ความรู้เรื่องวางแผนทางการเงิน ครั้งที่ 3 เดือนกันยายนนี้

355
นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า สมาชิก กบข. มีโอกาสสร้างความมั่งคั่งหลังเกษียณจากการออมเร็ว ออมให้มากพอ และการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับสมาชิก ทั้งนี้ กบข. ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับสมาชิกเรื่องการลงทุนและการวางแผนทางการเงิน จึงจัดโครงการให้ความรู้เรื่อง “การวางแผนทางการเงินและการลงทุน ประจำปี 2558” เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการลงทุนกับสมาชิก โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมแนะนำเทคนิคการลงทุน
โดย กบข. มีกำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “สร้างเครื่องจักรผลิตเงินสด ด้วยการลงทุนแนว Fundamental วีไอ” ในวันที่ 4 กันยายน นี้ เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส กลุ่มเป้าหมายหลักของสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ คือ สมาชิกที่ใช้บริการเปลี่ยนแผนการลงทุน และออมเพิ่มกับ กบข. สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายบริการและสวัสดิการ โทร. 02 -636- 1000 ต่อ 204 และ 208

ภาพจาก www.tnamcot.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin