ข่าวต้นชั่วโมง

กทม. เร่งจัดเก็บผักตบชวาให้แล้วเสร็จ มี.ค. นี้ ตามนโยบายรัฐบาล

1279061

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. แจ้งว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาตามแม่น้ำ คู คลองในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้หมดภายในสิ้นเดือน มี.ค. 59 เพื่อให้มีพื้นที่เก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง ไม่กีดขวางทางระบายน้ำ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ตลอดจนแก้ปัญหาด้านมลภาวะทางน้ำ ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้วางแผนการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาระยะเร่งด่วน ซึ่งได้เริ่มจัดเก็บมาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 59 เป็นต้นมา ในส่วนของการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างยั่งยืนจะต้องควบคุมการเกิดและแพร่ กระจายของผักตบชวาให้มีความหนาแน่นน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ผิวน้ำ โดยสำนักการระบายน้ำจะจัดเก็บอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมกับดำเนินมาตรการอื่นๆ ควบคู่ไป เช่น ติดตั้งจุดสกัดผักตบชวา ขุดลอกคูคลอง ติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ รวมถึงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวคูคลองให้เข้ามา มีส่วนร่วมจัดเก็บผักตบชวาบริเวณหน้าบ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นการช่วยกรุงเทพมหานครได้อีกทางหนึ่ง           สำนักการระบายน้ำขออภัยต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไป-มา หากไม่ได้รับความสะดวกหรือได้รับความเดือดร้อนจาก การจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวาตามคูคลองต่างๆ สามารถแจ้งมาได้ที่โทร. 0 2248 5115 (10 คู่สาย) หรือทางเฟชบุ๊คของสำนักการระบายน้ำ https://www.facebook.com/bkk.best  “

ที่มา : www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.