ข่าวต้นชั่วโมง

กทม.เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดประกวดชุมชนต้นแบบ เพื่อหาแนวทางพัฒนาชุมชนอื่น

028

นางผุสดีตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)เป็นประธานแถลงข่าวกรจัดประกวดชุมชนต้นแบบและชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดโดยมีพล.ต.ต.วิชัยสังข์ประไพ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยและตัวแทนชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯเข้าร่วมงาน นางผุสดีกล่าวว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาระดับชาติซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอย่างมากมายทั้งปัญหาอาชญากรรมปัญหาการค้ามนุษย์ กรุงเทพมหานครจะต้องเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหายาเสพติดโดยจัดเป็นโครงการเร่งด่วนที่สุดอย่างไรก็ตามกทม.มีโครงการแก้ปัญหายาเสพติดในหลายรูปแบบโดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายทั้งชุมชนโรงเรียน สถานประกอบการต่างๆแต่ปัญหายาเสพติดภาครัฐจะไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จหากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและชุมชนต่างๆ ดังนั้นกทม.จึงได้สร่างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจากชุมชนโดยปัจจุบันกทม.มีการจัดทำชุมชนต้นแบบและชุมชนร่วมในระวังภัยยาเสพติดทั้งสิ้นจำนวน 250 ชุมชน เพื่อให้แต่ละชุมชนคิดแผนและแนวทางป้องกันยาเสพติดที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เช่นการสร้างพื้นที่สร้างสรรคสำหรับเยาวชนสร้างภูมคุมกันยาเสพติดบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและการดูแลติดตามอาการและสร้างการส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งเพื่อร่วมมือต่อต้านยาเสพติดที่จะเข้ามาในชุมชน โดยชุมชนที่ได้รางรวัลชนะเลิศชุมชนต้นแบบ จะได้รับเงินรางวัล50,000บาทและชุมชนที่ได้รับรางวัลชุมชนร่วมในระวังภัยยาเสพติดจะได้รับเงินราวัล 30,000บาท
ภาพจาก http://www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin