ข่าวต้นชั่วโมง

กทม. เดินหน้าทำ One Map ในกรุงเทพมหานคร ปกป้องที่ดินสาธารณะ

1279058

นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2559 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เช่น สำนักการโยธา กทม. กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทางหลวง เพื่อร่วมหารือในการจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐแบบ One Map ให้เสร็จภายใน พ.ค.59 นพ.พีระพงษ์ กล่าวต่อว่า การจัดทำแผนที่  One Map  ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ประสงค์จะบูรณาการแนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน  ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จประเทศไทยก็จะมีแผนที่ทีมีรูปแบบเดียวกัน และรู้ว่าหน่วยงานใดดูแลพื้นที่หรือเป็นเจ้าของที่ดินใด รูปร่างที่ดินเป็นอย่างไร เป็นต้น สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯ มีกทม.เป็นผู้รวบรวมข้อมูลแผนที่จากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อส่งมอบให้แก่คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคไปจัดทำแผนที่มาตรส่วน 1: 4,000 ซึ่ง ส่วนใหญ่มีความเรียบร้อยดี จะมีบ้างที่ฐานข้อมูลยังไม่ตรงกัน จึงให้หน่วยงานเจ้าขอที่ดินและส่วนที่เกี่ยวข้องไปร่วมกันตรวจสอบกรณีแนว ที่ดินมีความทับซ้อนกัน เชื่อมั่นว่าจะสามารถรวบรวมข้อมูลในส่วนของกรุงเทพมหานครจากทุกหน่วยงานได้ แล้วเสร็จภายในพฤษภาคม 2559 นี้.“

ที่มา : www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.