ข่าวต้นชั่วโมง

กทม.สั่งหาบเร่แผงลอยห้ามขายวันจันทร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

203
นายโสภณ โพธิสป ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ผ่อนผันให้ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย หยุดทำการค้าจันทร์เว้นจันทร์ตั้งแต่ 1 ก.ค. 56 และให้ผู้ค้าขายวันจันทร์ได้บางพื้นที่ ปรากฏว่าผู้ค้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ เช่น ฝ่าฝืนค้าขายในวันจันทร์ที่ห้ามขาย พื้นที่ค้าขายสกปรกรกรุงรัง ทิ้งขยะไม่เลือกที่ เทน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ ไม่เก็บอุปกรณ์หลังการขาย เป็นต้น ประกอบกับสถานที่ค้าขายบางแห่งสร้างปัญหาด้านจราจรเป็นอย่างมาก รวมทั้งประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก ฉะนั้นกรุงเทพมหานครจึงประกาศให้ผู้ค้าหยุดทำการค้าทุกวันจันทร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีการยกเว้นพื้นที่ใด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจจะได้กวดขันจับกุมผู้ค้าที่ฝ่าฝืนและเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด

ภาพที่ http://www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin