ข่าวต้นชั่วโมง

กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทันตแพทย์โลก FDI 2015

479
สหพันธ์ทันตแพทย์โลก คัดเลือกกรุงเทพมหานครเป็นเมืองในการจัดการประชุมปีนี้ ซึ่งถือเป็นการจัดครั้งแรกในประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมภายใต้แนวคิด“ทันตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2558 ที่ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา สำหรับการประชุมทันตแพทย์โลก FDI Annual World Dental Congress จัดโดย FDI องค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ดีแก่ประชาชนทั่วโลกผ่านการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในระดับประเทศทั้งด้านการป้องกันโรค ดูแลและรักษา และการฝึกฝนผ่านกิจกรรมและการประชุมเพื่อการกระตุ้นทางการศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งจัดการประชุมเป็นประจำทุกปี เวียนไปตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยจัดมาแล้ว 102 ครั้ง

ภาพจาก http://www.thaidentalmag.com/dent-stream-detail.php?type=10&id=417

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin