ข่าวต้นชั่วโมง

กทม. ร่วมกับ ม.กรุงเทพ จัดประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ผ่านคลิปวีดิโอทำอย่างไรให้ไทยหลุดจากความล้าหลัง

447
น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดเทศกาลประกวดสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 หรือเทศกาล ACT OUT LOUD 2015 ในหัวข้อ “ไทย (ไม่) ล้าหลัง” ชิงถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา สำหรับเทศกาล ACT OUT LOUD 2015 : ไทย (ไม่) ล้าหลัง เป็นโครงการความร่วมมือด้านศิลปะ วัฒนธรรมและการแสดง ระหว่างกรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้และแสดงออกซึ่งความคิดและทัศนคติเกี่ยวกับการเดินหน้าพัฒนาประเทศผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง ตะหนักถึงความสำคัญและศักยภาพของศาสตร์ศิลปะการแสดง อันเป็นหนึ่งในเครื่องมือสากลที่มีศักยภาพในการสื่อสารและแสดงออก รวมถึงเป็นการเปิดพื้นที่ในการแสดงออกถึงศักยภาพและพรสวรรค์ทางศิลปะที่มีอยู่ในตัวเอง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อศิลปะ การแสดงของเยาวชนอีกด้วย ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อส่งผลงานหรือไอเดียด้านการแสดง ในรูปแบบคลิปวีดิโอความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมแนบซีดี และบทการแสดง ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 58

ภาพจาก https://www.facebook.com/actoutloudBU/

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin