ข่าวต้นชั่วโมง

กทม.ระบุว่า ต้องทำโรงพยาบาลผู้สูงอายุเหตุจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตคนแก่ให้ดีที่สุด

380
นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ถือเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย ที่กทม.ตั้งใจก่อสร้างขึ้นเพื่อให้บริการผู้สูงอายุ อย่างครบวงจร ทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพฯมีประชากรผู้สูงอายุ คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยมีจำนวนผู้สูงอายุ9.73แสนคน และในระยะเวลา อีกกว่า 15 ปี กรุงเทพฯจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีประชากรสูงอายุจำนวน 1 ใน4 ของประชากรในพื้นที่ทั้งหมด ดังนั้น โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จะเป็นศูนย์กลางสำคัญในการช่วยดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามปัจจุบันโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ยังดำเนินการก่อสร้างไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากติดปัญหาด้านงบประมาณ สามารถเปิดให้บริการ เฉพาะผู้ป่วยนอกเพียงเท่านั้น โดยเปิดบริการมาตั้งแต่ปลายปี 55 มีผู้ป่วยเข้าใช้บริการกว่า 200 คนต่อวัน ซึ่งหากโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ สามารถช่วยดูแลให้บริการประชาชน ได้จำนวนกว่า 800,000-900,000คน สำหรับความคืบหน้าก่อสร้าง ขณะนี้กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ก่อสร้างอาคารต่างๆ ทั้งอาคารหอพักผู้ป่วย อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคารพักฟื้นสำหรับผู้สูงอายุ โดยต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 3,000ล้านบาทคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้าง และสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปลายปี 58 นี้ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3 ปีสามารถเปิดให้บริการแบบครบวงจรได้ประมาณต้นปี62

ภาพจาก www.bangkokeducation.in.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin