ข่าวต้นชั่วโมง

กทม.ตอกเสาเข็มปฐมฤกษ์ ก่อสร้างเขื่อนและประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว-คลองสอง ระยะแรก 8 กิโลเมตร คาดแล้วเสร็จภายในปี2562

640x390_686300_1455074809

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานในพิธีตอกเสาเข็มปฐมฤกษ์ โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล) และประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า –รามคำแหง ไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ในจุดที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างและบ้านเรือนรุกล้ำ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของโครงการ จากนั้นจะดำเนินการต่อเนื่องในชุมชนที่พร้อมเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โครงการฯ ต่อไป สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยกำหนดแนวเขตก่อสร้างในพื้นที่โครงการฯ ในระยะ 25-38 เมตร ตามสภาพคลองตามธรรมชาติเดิมก่อนถูกรุกล้ำ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการระบายน้ำเป็นสำคัญ พร้อมทั้งเตรียมแผนงาน 3 ด้านในการดำเนินการควบคู่กันไป ได้แก่ แผนการก่อสร้าง แผนการจัดหาที่อยู่อาศัย และแผนการประชาสัมพันธ์

ที่มา : www.manager.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.